श्रीश्रृंगगिरि-पीठपारम्परीण - श्रीविद्याशंकरदेशिकस्तुतिः

स्वामि श्री भारतीकृष्णतीर्थ यांनी जी देवदेवतांवी स्तुती केली आहे, अशी क्वचितच् इतरांनी कोणी केली असेल.


श्रीश्रृंगगिरि-पीठपारम्परीण - श्रीविद्याशंकरदेशिकस्तुतिः [ अनुष्टुप् ]
कृतवाणीशिवाद्यर्चं कृतकृत्यीकृतार्चकम् ॥
कृपार्द्रहृदयं वन्दे विद्याशंकरदेशिकम् ॥१॥
सिन्दूरारुणवस्त्राढ्यंभवमुख्यभयापह ( यान्तक ) म् ॥
नतकल्पतरुं वन्दे विद्या० ॥२॥
वरदानरतस्वान्तं सज्जनार्जितपादुकम्
मनोहरगुणं वन्दे विद्या० ॥३॥
नाशिताखिलपापालिं निवारितशुभ्रेतरम्
अशेषशुभदं वन्दे........॥४॥
मस्करीन्द्रनुतस्वाङ्घ्रिं सुवर्णादीष्टादायिनम्
भवाब्धिपारदं वन्दे...........॥५॥

Translation - भाषांतर

Last Updated : 2016-11-11T11:56:09.8200000