श्रीदक्षिनामूर्त्यादिचतुर्युग - गुरुस्तोत्रम्

स्वामि श्री भारतीकृष्णतीर्थ यांनी जी देवदेवतांवी स्तुती केली आहे, अशी क्वचितच् इतरांनी कोणी केली असेल.


श्रीदक्षिनामूर्त्यादिचतुर्युग - गुरुस्तोत्रम् [ शार्दूलविक्रीडितम् ]
भक्ताभीष्टवितारिनिर्जरतरू~छ्रीशौनकादिस्तुता -
न्पाणिच्छव्यवधूतपाथसिभवानज्ञानविध्वंसकान् ।
गेहस्थाय्यवधूतगेहियमिपांस्तत्तद्युगारम्भका -
ञ्छ्रीमद्दक्षिणवक्तृदत्तयदुरूपश्रीशंकरायन्भिजे ॥१॥
पादानम्रकृपादिरम्यहृदयाञ्काम्यालिसंस्पर्शका -
न्कृम्याद्यब्जभवान्तमात्मधिषणागाह्मा ( युक्ता ) लिनम्याङ्घ्रिकान् ।
कृत्स्नाजाण्डनिकायपावनपदान्कृत्ताखिलार्तिव्रजा -
ञ्छ्रीमद्दक्षिणवक्तृदत्तयदुरूपश्रीशंकरायन्भिजे ॥२॥
नम्रौघाखिलपापदाबदहनान्विज्ञानमुद्रालस -
तत्तन्मुद्रिकयोल्लसन्निजकरान्कारुण्यवारान्निधीन् ।
प्रालेयाहरधीशमेघतुहिनन्यक्कृच्छरीरच्छवी -
ञ्छ्रीमद्दक्षिणवक्तृदत्तयदुरूपश्रीशंकरायन्भिजे ॥३॥

Translation - भाषांतर

Last Updated : 2016-11-11T11:55:56.5830000