श्रीपार्थस्तव:

स्वामि श्री भारतीकृष्णतीर्थ यांनी जी देवदेवतांवी स्तुती केली आहे, अशी क्वचितच् इतरांनी कोणी केली असेल.


श्रीपार्थस्तव: [ स्वागता ]
कृष्णचन्द्रसहसञ्जनिकाम्य -
स्वीयसुन्दरकलेवर रम्य ।
पार्थ पाहि ललनामणिकृष्ना -
चित्तपङ्कजसहस्रखरांशो ॥१॥
चन्द्रकाव्यशरदभ्रतुषार -
भ्राजमानपटवेष्टितकाय ।
फाल्गुनाव नमदिष्टवराली -
दानमात्रपरितुष्टहृदब्ज ॥२॥
नैजपादशरणागतभौशुक् -
कृन्तनव्रत धराशयधर्म्य ।
अर्जुनाव निखिलामरनम्य -
स्वद्भुतातुलपराक्रमसौम्य ॥३॥
नैजकार्मुकमुखाच्छरवृष्टे:
पाणियुग्मयुगपत्कृतमोक्ष ।
वैनतेयनिजवाहनसौत्य
प्रेमभाग्यपद पाहि पृथाज ॥४॥
मर्कटध्वजलसन्निजदिव्य
स्यन्दनेरकखगेड्ध्वज पाहि ।
शौनकादिमुनिवर्णितनैज -
स्वच्छकीर्त्तिचण फाल्गुन पाहि ॥५॥
अर्जुनाव गिरिजाशशिमौलि -
प्रीतिलब्धपुरुपाशुपतास्त्र ।
अभ्रवर्णकनकाभसहोत्था -
दुग्धवर्णरमणाव पृथाज ॥६॥

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2016-11-11T11:56:01.3500000