॥ अथ क्षाराष्टकम्‌ ॥

’ योगरत्नाकर ’ हा आयुर्वेदावरील मूळ प्राचीन ग्रंथ आहे.


॥ अथ क्षाराष्टकम्‌ ॥
अपामार्गपलाशार्कतिलमुष्कयवाग्रजम्‌ ।
सर्जिटङ्कणसंयुक्तं क्षाराष्टकमुदाहृतम्‌ ॥१॥

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2017-12-13T18:55:22.9270000