॥ अथ मध्यमपञ्चमूलानि ॥

’ योगरत्नाकर ’ हा आयुर्वेदावरील मूळ प्राचीन ग्रंथ आहे.


॥ अथ मध्यमपञ्चमूलानि ॥
बलापुनर्नवैरण्डसूर्यपर्णीद्वयेन च ।
मध्यमं कफवातघ्नं नातिपित्तकरं परम्‌ ॥१॥

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2017-12-13T18:34:34.7930000