बालकवी

बालकवी ऊर्फ त्र्यंबक बापूजी ठोंबरे (इ.स. १८९०-इ.स. १९१८) यांचा मराठीतील सर्वश्रेष्ठ निसर्गकवी म्हणून यथार्थ गौरव केला जातो.
  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

References : N/A
Last Updated : 2016-11-11T12:52:43.6870000