श्री रामाचे पद - शरयूतीरीचा रावो पवित्र पर...

ऐतिहासिक पुराव्यांनुसार, समर्थ रामदासांनी रचलेल्या दासबोध या ग्रंथाचे लेखनिक कल्याणस्वामी होते.


शरयूतीरीचा रावो पवित्र परिकरु वो ।
भुक्तिमुक्तीचा अभयंकरु वो ॥१॥
तेथें मन गुंतलें वो ॥ध्रु.॥
उत्तम कुळींचा स्वामी येकपत्नीवरु वो ।
ज्याते चिंतितो चित्तीं हरु वो ॥२॥
स्मरणें कल्याण जालें भक्त अपारु वो ।
धीर गंभीर मनोहरु वो ॥३॥

N/A


References : N/A
Last Updated : 2014-03-22T07:02:58.4930000