मराठी मुख्य सूची|मराठी साहित्य|भजन|भजन : भाग ५|
शेगांव ग्रामी बसले ...

भजन - शेगांव ग्रामी बसले ...

भजन - A bhajan or kirtan is a Hindu devotional song, often of ancient origin. Great importance is attributed to the singing of bhajans with Bhakti, i.e. loving devotion. "Rasanam Lakshanam Bhajanam" means the act by which we feel more closer to our inner self or God, is a bhajan. Acts which are done for the God is called bhajan.

शेगांव ग्रामी बसले गजानन, स्मरणे तयाच्या हरतील विघ्न, म्हणूनी स्मरा अंतरी सद्‍गुरुला नमस्कार माझा श्री गजाननाला ॥१॥

येऊनी तेथे अकस्मात मूर्ति । करी भाविकाच्या मनाचीच पुर्ति । उछिष्ट पात्राप्रती सेवियेंला । नमस्कार माझा ॥२॥

उन्हा तहानेची नसे त्यास खंत, दावियेले सत्य ऐसे हे संत । पाहूनी त्या चकित बंकटलाला झाला । नमस्कास माझा ॥३॥

घेऊनी गेला अपुल्या गृहासी । मनोभावनेने करी पूजनासी । कृपा प्रसादे बहुलाभ झाला । नमस्कार माझा ॥४॥

मरणोन्मुखी तो असे जानरावा । तयांच्यामुळे लाभला त्यास जीव । पदतीर्थ घेता पुर्नजन्म झाला । नमस्कार माझा ॥५॥

पहा शुष्क वापी भरले जलाने । चिलीम पेटविली तये अग्निविणे । चिंचविणे नाशिके करी अमृताला । नमस्कार माझा ॥६॥

ब्रह्मागिरीला असे गर्व मोठा । प्रचारितो अर्थ लावूनी खोटा । क्षणार्धात त्याचा परिहार केला । नमस्कार माझा ॥७॥

बागेप्रती जाती खाण्या कणीस । धुराने करिती मक्षिका त्यास दंश । योगबळे कढिले कंटकाला । नमस्कार माझा ॥८॥

भक्ता प्रति प्रीत करिती अपार । धावूनी जाती तया देती धीर । पुंडलीकाचा ज्वर तो निमाला । नमस्कार माझा ॥९॥

बुडताच नौका नर्मदा जलांत धावा करिती गुरुचीची भक्त । स्त्रीवेश घेऊनी तिने धीर दिला । नमस्कार माझा ॥१०॥

संसार त्यागीयला बायजाने । गजानन सान्निध्य वाही जिणे । सदा स्मरे ती गुरुच्या पदाला । नमस्कार माझा ॥११॥

पितांबर करी भरी उदकांत तुंबा । पाणी नसे भरविण्या नाल्यास तुंबा । गुरुकृपेने तुबां बुडाला । नमस्कार माझा ॥१२॥

हरीतपूर्ण फुटले शुष्क आम्रवृक्ष । पितांबराची घेत गुरु परिक्षा । गुरु कृपा लाभली पितांबराला नमस्कार माझा ॥१३॥

चिलीम पाजावी म्हणूनी श्रीसी । इच्छा मनी जाहली भिक्षुकासी । हेतु तयाचा अंतरी जाणियेला । नमस्कार माझा ॥१४॥

बाळकृष्णा घरी त्या बाळापुरासी । समर्थरूपे दिले दर्शनासी । सज्जनगडाहूनी धावूनी आला । नमस्कार माझा ॥१५॥

नैवेद्य पक्वान्न बहु आणियले । भाकर कांदा तुम्ही प्रिय केले । कवरासी पाहूनी आनंद झाला । नमस्कार माझा ॥१६॥

गाडी तुम्ही थांबविली दयाळा । गाडीप्रति दावियेली ही लीला । शरणागती होऊनी तोही आला । नमस्कार माझा ॥१७॥

जाती धर्म नाही तुम्ही पाळीयेला । फकीरासवे हो तुम्ही जेवियेला । दावूनी ऐसे जना बोध केला । नमस्कार माझा ॥१८॥

अग्रवालास सांगे अरे राममूर्ति । अकोल्यास स्थापूनी करी दिव्य किर्ती । शब्दा क्षणी त्या पाह मानियेला नमस्कार माझा ॥१९॥

करंजा पुरीचा असे विप्र एक । उदरी तयाच्या असे हो की दुःख । दुःखातूनी तो पाहा मुक्त झाला । नमस्कार माझा ॥२०॥

दुर्वांकुरा वाहुनी एकवीस । नमस्कार रूपी श्री गजाननास । वाहातसे दास गुरुच्या पदाला नमस्कार माझा श्री गजाननाला ॥२१॥

N/A

N/A
Last Updated : February 10, 2008

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP