मराठी मुख्य सूची|मराठी साहित्य|भजन|भजन : भाग ५|
हरी नाम माया उत्तम ...

भजन - हरी नाम माया उत्तम ...

भजन - A bhajan or kirtan is a Hindu devotional song, often of ancient origin. Great importance is attributed to the singing of bhajans with Bhakti, i.e. loving devotion. "Rasanam Lakshanam Bhajanam" means the act by which we feel more closer to our inner self or God, is a bhajan. Acts which are done for the God is called bhajan.

हरी नाम माया उत्तम पूर्वी भक्षिले महादेवानी । यांच्या विषाच्या बाधा गेली नीलकंठ म्हणू लागले सारेजण । सनक संकजी सनतकुमार सनतनंदन । असे बोध सुधारस पाजूनी आघात केले त्यांनी । दत्तात्रय महाराजाने घेतले चोवीस गुण । असे अनुभव सैन्य गुरुला उपकार मानले यदुरायाने । नारदाने वाल्मीकीला रामनाम गोळ्या दिल्या दोन । ह्यांच्या औषधाने बिभिषण प्रल्हाद बरे झाले फार फार जण । जनक राजा सुखवामदेव नऊजण नारायण । वसुदेव देवकी परिक्षितीनी घ्या मात्रा अंबऋषी । गज आणि गणिका आणिक ऐका अजामेल ब्राह्मण । ब्राह्मण विप्र वशिष्ठमुनि कपीलमुनी जडी व्रतासी आले गुण । उद्धव अर्जुन अमर झाले वेदाचे चक्रपाणी । दुर्योधन राजा औषध घेईना गेला मरूनी ॥ वैद्यराजे निर्गुणपुरीचे औषध घ्या हो कुणी घ्या हरीनामाची मात्रा मात्रा घटका जाते सुनी ॥धृ॥१॥

चौर्‍यांशी मरमर मोठी गटांगण चुकणार नाही कोणाला । दहालक्ष अंड्याची खाणच पण जाती पक्षाच्या योनीला वीस लक्ष झाड झडूला तेथे मौज गवताला तीस लक्ष चौपायांचे नवलक्ष जळचरा । अकरालक्ष इजबीज किटक चार लक्ष मानवाला असे तो भाषण हे मुखीचे कोण म्हणेल हो त्याला । साडेबारा वर्षाचा अज्ञान बालपण खेळताच दिवस गेला । साडेबारा वर्षाच्या उपर मग तो भर पंचवीशीत आला । देणे घेणे लग्न मुहूर्त रोजगार करू लागला । असे ते पण गेले पुढे शंभर आले भरतीला । उपास पारणे दुखणे भाने जेवलास काय समजेना । असे तप्त म्हसोबा गुरुचे वाक्य नाही ऐकले हो त्याने । असे हा नरदेह व्यर्थ गमविला हो त्याने । असे साधुचे भाषण ऐकूण भागवत सांगितले देवाने ॥२॥

रामकृष्ण मुखीचे औषध । मोलच काय लागेना । येता संकट वाटे नरदेह जाईल का राहीना । धन, सूत, जाया लटकीच माया ह्याला व्यर्थच खर्च भाषण । हरीनारायण हरी नारायण हरीनारायण घ्या केव्हा मान अभिमान धरू नको ह्याच्या डोळ्यात नवसायेना ह्याचें नाव घेता व्यतिपात भद्रा वेळ घटका सुमुहुर्तच काही लागेना । करा पसंती ह्याची ह्याची पत कहो राखेना । वैराग्य भगवा वाण्याची वासना नासना ॥३॥

प्रपंच जागला परमार्थ निजला लज्जाच नाही राव याला । नको तरी देवा घालू जन्मा सोडवी आता तरी मला देवकृपेचा सागर गुरु यानी बंद खुलासा केला । सोमशब्द विसरूनी मग तो क्यांव क्यांव रडू लागला, एक दिवस होता । कधी दोन दिवस होता कधी पांचवीला कंठ फुटला नऊ महिने आईच्या पोटी बेजार बेजार झाला । महिन्याचा होता कधी दोन दिवस होता कधी साठ वर्षात मेला । वाघाने खाल्ला । सर्पाने डंवसला । भिंती खाली दडविला । परी वडिलच होऊनी आला योगी झाला कधी जोगी झाला कधी बादशहा झाला कधी बिरबल झाला कधी । हात पसरी लोकाला । श्रीवैद्यच गुरू नाही केला । कोटी कोटी यांनी कोटी कोटी जागा छपन्न देश हिंडला । श्रीवैद्यच गुरू नाही केला नामदेव ऐका कबीर तुका वैद्याचे आज गुरुधनी करा पसंती परघर उपकार निर्मल केले ह्यांनी ॥४॥

N/A

N/A
Last Updated : February 10, 2008

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP