शतश्लोकी

’शतश्लोकी’ हा गुरु-शिष्य संवादात्मक आत्मज्ञानाचा उपदेश करणारा ग्रंथ
  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

References :
लेखक व प्रकाशक - विष्णु वामन बापटशास्त्री माघ शु. पंचमी, शके १८४३ म्हणजेच २-२-१९२२
प्रकाशन स्थळ -  पुणे पेठ सदाशिव, घर नं. २७०.
मुद्रक - त्र्यंबक हरी आवटे, यांनी वरील पत्त्यावर " इंदिरा " छापखान्यात छापिले.


Last Updated : 2016-11-11T12:55:03.9070000