भूत्या - भवानी मी तुझा भुत्या खरा ...

भारुड - भूत्या

भारुड - भूत्या

भवानी मी तुझा भुत्या खरा ॥ धृ॥
आनुहात चवडंक वाजत डुगडुग । होतो घोष बरा ॥१॥
बोधाची परडी ज्ञानाचा संबळ । आज्ञान तो पोत खरा ॥२॥
एका जनार्दनी भुत्या मी झालो । तुझे पायी मी खरा ॥३॥
Translation - भाषांतर
N/A

N/A
Last Updated : 2013-11-10T18:29:54.5700000