भारुड - आम्ही परात्पर भिकारी

भारुड - आम्ही परात्पर भिकारी

भारुड - आम्ही परात्पर भिकारी

आम्ही परात्पर भिकारी ॥
वेगे आलो संताद्वारी ।
द्या मज भक्‍तीची भाकरी ।
म्हणूनी नाचतो नामगजरी ॥१॥
बाळसंतोष बाबा ॥धृ. ॥
युगे अठ्ठावीसांचा जोगी ।
विभूति चर्चित सर्वांगी ।

गळा अनुपम्य शैली शिंगी ।
वाजती सो हं शब्दजगी ॥२॥
त्राहे त्राहे त्राहे त्राही ।
हे तो नमगे मी काही ।
एका जनार्दनाचे पायी ।
काया वाचा मन राही ॥३॥
Translation - भाषांतर
N/A

N/A
Last Updated : 2007-12-13T14:51:22.6770000