मराठी मुख्य सूची|ऐतिहासिक साहित्य|शिवचरित्रसाहित्य|
लेख ८६

शिवचरित्र - लेख ८६

छत्रपति शिवाजी महाराज एक भारतीय शासक आणि मराठा साम्राज्याचे संस्थापक

हू
श.१६१९ श्रावण शु.१२
इ.१६९७ जुलै २०

येजतमाब गोविद कृष्ण देसाई व [आपाजी] अदिकारी व माहादाजी दादाजी देसपडिया मामलें चेऊल सु॥ समान तिसैन अलफ .... अर्जदास्त पाठविली हकीकत मालुम जाली शेख इभराईम येऊ देत नाही म्हणौन लिहिले तरी तुम्ही जामीदार बेवकूफ आसा रेवदंडियाचा आसरा तुम्हास आहे तेणेकरुन तुम्ही कोता आदेश करुन माजुल दिवाण होता त्यांस कागद पत्र निवाडा करुन देत नाही हली मशारनुले कागदपत्राकरिता हुजूर जावयासि खोटी असेती तरी ये वजान अमल जालिया खूब नसे चेउली कामकाज चालावयासि मुतालिक आपला ठेऊन सिताब येऊन कागदपत्र फारीग करुन जावें माजुल देवनांस कागदीपत्री आटकाऊ करुन आसरा रेवदडियाचा करावा हें काम खूब नसे सिताब येणे र॥ छ ११ माहे मोहरम सन ४१ जलीस वला [ल.फा.मो.]
पौ छ मजकूर

N/A

References : N/A
Last Updated : February 27, 2019

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP