मराठी मुख्य सूची|ऐतिहासिक साहित्य|शिवचरित्रसाहित्य|
लेख ४६

शिवचरित्र - लेख ४६

छत्रपति शिवाजी महाराज एक भारतीय शासक आणि मराठा साम्राज्याचे संस्थापक होते.


[नवकोनी शि.]
श.१५७५ भाद्रपद व. १
इ.१६५३ आगस्ट २९

ई कौळुनामे अज दिवाण मामले पातशाबाद उरुफ चेऊल त॥ आपाजी व बालाजी ताउजी देसाई व देसकुळकरर्णी मामले मजकूर व आदिकारी तपे आठागर व तपे झिराड मु॥ आर्बा खमसैन व अलफ दादे कौळुनामा यैसाजे तुम्ही माळुम [के] ले जे आपली बेड्याची घरवस्ती मिरा .... कदीम ...... खाने ...... पाजी देसाई प॥ आमेपूर बागाईत ....... हे वाडी कदीम आपले बडेयापासुनु पिढी दरपिढी पा .... चालिले आहे पेसजी .... याचे वख्ती माड व सुपारी व बाजे झाडे याची वाडी मजकूर मामुरी होती व बकाळ व ठाकुरी व अनाडी याचीही मामुरी होती त्याचे तळपद व ठाकूर व वेठ व बेगार वजाबत व फर्मास आपले बडेयासी पालक चालिले आहे प्रभावली माड व सुपारी पालक असे. वाडी मजकुरीचे देणे कदीमपासुनू बाजे वतु व लाजिमा खुर्दा टके ५॥६
बाजे वतु टए ४॥।८  लाजीमा रुके .॥१०
दर लारीस टके १।९ येकून लारी ३॥।११। येणेप्रमाणें देत असो या खेरीज पटी बाजे पटी व सरदेसमुख व नाजीर पटी व कानु पटिया व अजातीत पाटिया व सादिलवार पाटिया हुजरात व मामला कुल पालका चाळत असे ये बाबे दिवाणच्या हुजती व भोगवटे होते ते फिरगियाचे फितरतीमधे कितेक जळोन व कितीयेक गुम जाले व फितरतीमधे वाडी मजकूरची झाडे माड व सुपारी तोडिली व आपले बडेयाचे घर होते .................... तेही ........... आपले वालिदे वाडी मजकूर मामूर करावी तरी वालिद मजकूर ये कानदसी ? व वाडी मजकूर फिरगियाचे सरहदेस आहे ते वख्ती फिरगियाची जोरावारी बहुत होती अजी सबब वाडी मजकूरची मामुरी जाहाली नाही हाली साहेबाचे दौलतेकरुन फिरगियाची साहेबी व जोरावारी मामले मजकुरावरी करीत होते ते दूर जाहाले हाली आपण वाडी मजकूर मामूर करावयाची उमेद धरितो तरी साहेबी मामुरीवरी नजर देऊन जैसे काही आपले बडेयासी पालक चालिले आहे तैसेच चालवावया कौल सादर जाहालेयावरी उमेदवार होऊन वाडी मजकुरी माड व सुपारी व बाजे झाडे लावणे करुन व बकाळ व ठाकुरी व अनाडी आणौन वाडीमजकूर मामूर करुन म्हणौनु माळुम केले बराये माळुमाती खातीरेसी आणौन तुम्हास कौळु सादर केला असे वाडी मजकुरी माड व सुपारी व बाजे झाडे लावणे करणे माड व सुपारीचे प्रभावलीची तसवीस न लगे व बकाळ व ठाकुरी व अनाडी आणौनु वसाहात करणे त्यासी तलपदाची व वेठी बेगारी व जाबत व फर्मासी हरयेक बाबे तसवीस न लगे वाडी मजकूरचे कदीम दिवाण देणे म॥ व बाजे वतु व लाजिमा टके ५॥६ दर १।९ येकून लारी ३॥। ११। सालाबाद उगवणी कीजे ज्याजती तसवीस ने ळगे व वाडी मजकुरीस कुल सदरहु पटिया कानु व अजातीत पटिया व सादिलवार पटिया हुजराती व मामली पालक चालिले असेल तेण्हेप्रमाणें चालउनु ज्याजती येक जरा तसवीस न लगे येण्हे कौले वाडी मजकुरी कीर्द मामुरी करुन औलाद व अफलाद भोगवटा कीजे कोण्हेबाबे अदेसा न कीजे मोर्तब. [फा. बदामी मो.]
[कागदामागे] तेरीख १५ माहे शौवाल
शौवाल

N/A

References : N/A
Last Updated : February 24, 2019

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP