मराठी मुख्य सूची|ऐतिहासिक साहित्य|शिवचरित्रसाहित्य|
लेख ३८

शिवचरित्र - लेख ३८

छत्रपति शिवाजी महाराज एक भारतीय शासक आणि मराठा साम्राज्याचे संस्थापक होते.


श.१५६३ श्रावण शु. ५
इ. १६४१ ऑगस्ट १

परवाना बादशा निजामशाहा बदर चेवल हे जागा रणदुलाखान देवान हाकीम हुजरुन ठेविला होता त्याण्हे रणदुलाशाई ज्याहाज नवें बांधिले पडोसी कपितान कोट रेवदडा येण्हे हैबत खाऊन नाखूंश होऊन कोण्हे येक बातूनें खान मशारनिलेस कमजोर करावें ऐसी अदावत दिलांत आणून ज्याहाजास व मशारनुलेस इजा देऊन आर्जुमंद करावें ऐसा इरादा धरुन मशार [निं] ले खानाचे घोडे रेवदडचे खाडीमधून बंदर चेउलास आणीत असतां जकातीचा तसंदिया लाविला व हरजिनस खाडीमधून तारुं तराडी येतांत त्यास तसदिया लाविला व हरजिनस खाडीमधून तारुं तराडी येतांत त्यास तसदिया लाविला बाजद मामिले मजकुरींहून खान मशारनिले येही हुजूर फिर्याद वाका जाहीर केला त्यावरुन जजिरे गोवे हे जागां हुजूर ब। [द] शाईहून विकील ठेविला होता बनाम आगा महमद रजा यास परवाना सादर केला यैसा जे जजिरे गोवेयास विजुरेयास ताकीद करुन रेवदडे येथील कपितानास हुकूम करणे ऐसा जे रेवदडे येथील खाडीमधून सरकारी मालमता येईल त्यास मुजाईम न होणें मुजाईम जाहालियावर हुजरुन फर्गस्तानावर हाला होऊन खराबीखालीं आणिले जाईल हे वजा त्यास माकूळ बहुत वजा करणे ताकीद समजणे सु॥ इहिदे आबैन अलफ

N/A

References : N/A
Last Updated : February 24, 2019

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP