माधव जूलियन - प्रेमळे, जाशिल का सोडून !

डॉ. माधव त्रिंबक पटवर्धन ऊर्फ माधव जूलियन, (जन्म २१ जानेवारी १८९४; मृत्यु २९ नोव्हेंबर १९३९) हे मराठी भाषेतील प्रतिथयश कवी होऊन गेले.


प्रेमळे, जाशिल का सोडून !
[जाति अञ्जनी]

प्रेमळे, जाशिल का सोडून ? ध्रु०

पत्त्यांचा बङगला औभविला,
हलक्या हातें खपुनि सजविला.
जों न अजुनि वर कळस चढविला तोंच तया मोडून - १

ऐक फुलाचें रोप लाविलें,
पाणी दोघांनीहि शिम्पिलें.
परी अवेळीं येती न फुलें म्हणुनि रोप झोडून - २

करूं समस्या म्हणुनी पहिला,
चरण तुवां, मी दुसरा लिहिला,
तिसरा न सुचे तुजला वहिला म्हणुनि लिखित फाडून - ३

स्वैर वावडी हवेमधे ही
ताण विलक्षण सडयास देऐ,
ओढुनि कसची जवळी येऐ ? सूत्र तसें तोडून - ४

ता. १० नोवेम्बर १९२३

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2016-11-11T12:50:28.5470000