वानरी आणि तिची पोरे

इसापने रचलेल्या गोष्टी केवळ उपदेशपर नसून अत्यंत रंजक आहेत.

Many stories included in Aesop's Fables, are distinguished by its own special characteristics and moral.


वानरी आणि तिची पोरे

एका वानरीला दोन पोरे होती, त्यापैकी एकावर तिचे विशेष प्रेम होते. एकदा कुत्रे तिच्या पाठीस लागले. तेव्हा तिने आपले आवडते पोर पोटाशी धरले आणि ती पळत सुटली. तेव्हा तिचे आवडते पोर एका झाडावर आपटले आणि मरण पावले. परंतु दुसरे पोर आईच्या पाठीला चिकटून बसले होते ते मात्र वाचले.

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2008-01-10T06:23:58.3900000