मुलगा आणि चणे

इसापने रचलेल्या गोष्टी केवळ उपदेशपर नसून अत्यंत रंजक आहेत.

Many stories included in Aesop's Fables, are distinguished by its own special characteristics and moral.


मुलगा आणि चणे

एक मनुष्य खापरात चणे भाजत होता. तेव्हा ते चणे फडफड करून उड्या मारू लागले. ते पाहून तिथे असलेला एक मठ्ठ डोक्याचा मुलगा, 'काय मूर्ख आहेत ते चणे. यांचं अंग भाजतं आहे आणि त्यांना गाणं सुचतं आहे.'

तात्पर्य - अवेळी कोणतीही गोष्ट करणारा मनुष्य हास्यास्पदच ठरतो.

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2008-01-11T19:54:32.0430000