गांधीलमाशा आणि मधाची कुपी

इसापने रचलेल्या गोष्टी केवळ उपदेशपर नसून अत्यंत रंजक आहेत.

Many stories included in Aesop's Fables, are distinguished by its own special characteristics and moral.


गांधीलमाशा आणि मधाची कुपी

एकदा काही मधमाश्यांना एक उघडी मधाची कुपी दिसली. तेव्हा त्यातला मध खावा म्हणून अधाशीपणाने त्या सगळ्या माशा घाईने आत शिरल्या. त्यामुळे त्यांची कुपीत इतकी गर्दी झाली की त्यांना तेथून बाहेर पडणे अशक्य झाले व त्या तिथेच गुदमरून मरण पावल्या.

तात्पर्य - अधाशीपणाचा परिणाम वाईट झाल्याशिवाय राहात नाही.

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2008-01-10T06:23:27.2430000