लहान मासा मोठा मासा

इसापने रचलेल्या गोष्टी केवळ उपदेशपर नसून अत्यंत रंजक आहेत.

Many stories included in Aesop's Fables, are distinguished by its own special characteristics and moral.


लहान मासा मोठा मासा

एक मोठा मासा एका लहान माशाच्या मागे लागला. तो लहान मासा घाबरून, जीव घेऊन उथळ पाण्यात शिरला. परंतु तेथेही तो मासा त्याचा पाठलाग करीत आला. ते पाहून त्याने किनार्‍याकडे धाव घेतली व अगदी कडेवर येताच लाटांमुळे तो वाळूत येऊन पडला. मोठा मासाही त्याच्या मागे मागे किनार्‍याकडे येऊन लाटेच्या तडाख्याने वाळूत पडला व दोघेही तळमळू लागले. तेव्हा लहान मासा म्हणाला, 'मी जसा मरणार तसाच माझा शत्रूही मरणार हे पाहून मला फार समाधान वाटतं आहे.'

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2008-01-10T06:23:03.6800000