म्हातारे मांजर आणि उंदीर

इसापने रचलेल्या गोष्टी केवळ उपदेशपर नसून अत्यंत रंजक आहेत.

Many stories included in Aesop's Fables, are distinguished by its own special characteristics and moral.


म्हातारे मांजर आणि उंदीर

एक मांजर खूप म्हातारे झाले होते. त्यामुळे त्याच्या अंगी उंदरांची शिकार करण्याची शक्ती राहिली नाही म्हणून ते घरात धान्याच्या पोत्यामागे हळूच लपून बसले. त्या पोत्यातील धान्य खाण्यासाठी रात्री उंदीर येत असत. परंतु, एका म्हातार्‍या उंदराने ते पाहिले व इतरांना सांगितले. त्यामुळे एकही उंदीर त्या पोत्यापाशी आला नाही. अशा रीतीने मांजराची युक्ती फसली.

तात्पर्य - कपट कधीतरी उघडकीस येतेच.

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2008-01-10T06:23:05.8430000