देव आणि प्रवासी

इसापने रचलेल्या गोष्टी केवळ उपदेशपर नसून अत्यंत रंजक आहेत.

Many stories included in Aesop's Fables, are distinguished by its own special characteristics and moral.


देव आणि प्रवासी

एकदा एक मनुष्य प्रवास करीत असता, त्याच्या मनात देवाची थट्टा करावी असे आले व त्याने आपल्याला काय मिळेल त्याचा अर्धा हिस्सा देवास देऊ, असा नवस केला. पुढे दुसर्‍या प्रवाशाची एका खारकांची पिशवी त्याला सापडली. तेव्हा त्याने त्यातील सगळ्या खारका स्वतः खाल्ल्या व त्यांच्या बिया नेऊन त्या देवापुढे ठेवून तो म्हणाला,

'देवा, मी नवस केल्याप्रमाणे माझ्या मिळकतीतला अर्धा वाटा तुझ्यापुढे ठेवला आहे.'

तात्पर्य - नुसते शब्द फिरवून देवालाही फसवू पहाणारे काही लबाड लोक असतात.

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2008-01-10T06:22:43.9930000