सिंह आणि बोकड

इसापने रचलेल्या गोष्टी केवळ उपदेशपर नसून अत्यंत रंजक आहेत.

Many stories included in Aesop's Fables, are distinguished by its own special characteristics and moral.


सिंह आणि बोकड

एक बोकड एका तुटलेल्या कड्यावर चरत उभा होता. तेव्हा एका सिंहाने त्याला पाहिले व तो त्याला म्हणाला, 'अरे, इतक्या उंचावर उभे राहण्यात धोका आहे. त्यापेक्षा मी जिथे उभा आहे तिथे आलास तर तुला छान हिरवंगार गवत खायला मिळेल.'

तेव्हा बोकडाने उत्तर दिले, ' आपल्या सूचनेबद्दल आभारी आहे. पण आपण माझ्या पोटाची काळजी करीत आहात की स्वतःच पोट माझ्या मासाने भरण्याच्या विचारात आहात ते मला चांगलं समजतं.'

तात्पर्य - शत्रूने कितीही हिताच्या गोष्टी सांगितल्या तरी शहाण्याने त्यावर विश्‍वास ठेवू नये.

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2008-01-10T06:24:11.0970000