मराठी कथा

मराठी कथा - Marathi Stories (Katha)

Tags :
  • लोक कथा
    लोककथा तत्कालीन सामाजात चालीरीती कशा असतात याचे वर्णन करतात. तसेच समाजाचे नीती नियम यांचा उहापोह करतात.
  • पौराणिक कथा
    हिंदू धर्मातील पुराणे अतिप्राचीन असून त्यातील कथा उच्च संस्कृतीच्या प्रतिक आहेत. Indian Mythology is one of the richest elements of Indian Culture. Through generations, different stories in Indian mythology have been passed from...
  • तात्पर्य कथा
    तात्पर्य कथा
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Ref :

Last Updated : 2008-01-09T21:52:05.4830000