तात्पर्य कथा

तात्पर्य कथा
  • इसापनीती
    इसापने रचलेल्या गोष्टी केवळ उपदेशपर नसून अत्यंत रंजक आहेत. Many stories included in Aesop's Fables, are distinguished by its own special characteristics and moral.
  • बोध कथा
    जीवनातील प्रत्येक सुख दुःखाच्या प्रसंगी कसे आचरण असावे याची जाणीव करून देणार्‍या कथा.
  • पंचतंत्र
    संस्कृत नीतिकथांमध्ये पंचतंत्र कथांचे प्रथम स्थान मानले जाते. The fascinating stories told by Vishnu Sharma, called Panchatantra.
: Folder : Page : Word/Phrase : Person


Last Updated : 2008-08-28T19:18:24.5870000