पारधी आणि भारद्वाज

इसापने रचलेल्या गोष्टी केवळ उपदेशपर नसून अत्यंत रंजक आहेत.

Many stories included in Aesop's Fables, are distinguished by its own special characteristics and moral.


पारधी आणि भारद्वाज

एक भारद्वाज पक्षी एका पारध्याच्या जाळ्यात सांपडला. तेव्हा तो पारध्याला म्हणाला, 'दादा, मी तुझा असा कोणता अपराध केला आहे म्हणून तू मला मारतोस ? मी तुझं काही सोनं चोरलं नाही, फक्त धान्याचे चार दाणे मात्र घेतले, पारध्याने त्याच्याकडे किंचितही लक्ष न देता, त्याची मान मुरगाळली व त्याला आपल्या टोपलीत टाकले !

तात्पर्य - एकदा शत्रूच्या हाती सापडल्यावर, त्याच्यापाशी आपले निरपराधित्व कितीही सांगितले तरी उपयोग होत नाही.

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2008-01-10T06:23:48.3570000