खाटीक आणि कुत्रा

इसापने रचलेल्या गोष्टी केवळ उपदेशपर नसून अत्यंत रंजक आहेत.

Many stories included in Aesop's Fables, are distinguished by its own special characteristics and moral.


खाटीक आणि कुत्रा

एकदा एक खाटीक आपल्या दुकानात बेसावधपणे बसला होता. तेव्हा त्याच्या दुकानातून एका कुत्र्याने मांसाचा तुकडा पळवला. ते पाहून खाटीक त्याला म्हणाला, 'मित्रा, तू मांस चोरून मला जे शहाणपण शिकविलेस ते मी कधीही विसरणार नाही.

तात्पर्य - आपली एखादी वस्तू गेल्याखेरीज शहाणपण येत नाही.

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2008-01-10T06:22:56.3900000