मुरलीवाला कोळी

इसापने रचलेल्या गोष्टी केवळ उपदेशपर नसून अत्यंत रंजक आहेत.

Many stories included in Aesop's Fables, are distinguished by its own special characteristics and moral.


मुरलीवाला कोळी

एक कोळी मासे धरण्यापेक्षा मुरली वाजविण्यात फार कुशल होता. एके दिवशी तो नदीकाठी जाऊन मुरली वाजवीत बसला. मुरलीच्या आवाजाने एकही मासा वर न आल्याने त्याने मुरली ठेवून दिली व जाळे पाण्यात टाकले. थोड्याच वेळात पुष्कळ मासे त्या जाळ्यात सापडले. ते पाहून तो कोळी म्हणाला, ' हे मासे किती अरसिक ! इतका वेळ मी मुरली वाजवत होतो तेव्हा तिच्या सुरांवर हे नाचले नाहीत आणि आता मुरली वाजवणं बंद केल्यावर हे नाचू लागले.

 

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2008-01-10T06:23:10.2900000