कोल्ही आणि सिंहीण

इसापने रचलेल्या गोष्टी केवळ उपदेशपर नसून अत्यंत रंजक आहेत.

Many stories included in Aesop's Fables, are distinguished by its own special characteristics and moral.


कोल्ही आणि सिंहीण

एका कोल्हीने एका सिंहीणीजवळ आपल्या पिलांची खूप स्तुती केली. ती म्हणाली, 'आम्हाला दरवर्षी कितीतरी पोरं होतात, पण आम्ही त्यासंबंधाने कधी गर्व करत नाही. पण काही लोक मात्र एका वेळी एकच पोर जन्मास घालूनही इतरांना तुच्छ लेखतात. हा टोमणा जाणून सिंहीणीने उत्तर दिले, ' बाई, तुम्हाला दर वेळेस खूप मुलं होतात हे खरं, पण तुमच्या मुलांना कोल्हा असं म्हणतात. पण माझ्या एकाच मुलाला मात्र 'सिंह' म्हणतात हे विसरूं नकोस.'

तात्पर्य - कोणत्याही वस्तूची किंमत ही संख्येवरून नव्हे तर गुणावरून ठरवायची असते.

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2008-01-10T06:23:00.4770000