चिचुंद्री व तिची आई

इसापने रचलेल्या गोष्टी केवळ उपदेशपर नसून अत्यंत रंजक आहेत.

Many stories included in Aesop's Fables, are distinguished by its own special characteristics and moral.


चिचुंद्री व तिची आई

एकदा एका चिचुंद्रीने नाकात तपकीर घातली व ती आपल्या आईला म्हणाली, 'आई माझ्या कानात केवढा भयंकर आवाज येतो आहे. शंभर नगारे एकदम वाजल्यासारखं वाटतं आहे.'

तेव्हा तिची आई म्हणाली, 'किती बडबड करतेस? अशा साध्या गोष्टी सांगून रजाचा गज करण्याची ही सवय बरी नाही.'

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2008-01-10T06:23:28.6870000