डुकरी आणि मांजरी

इसापने रचलेल्या गोष्टी केवळ उपदेशपर नसून अत्यंत रंजक आहेत.

Many stories included in Aesop's Fables, are distinguished by its own special characteristics and moral.


डुकरी आणि मांजरी

एक डुकरी आणि एक मांजरी यांचे एकमेकांच्या मुलांविषयी बोलणे चालले होते, बोलता बोलता मांजरी गर्वाने म्हणाली, 'मलाही देवाच्या दयेने इतरांप्रमाणे पुष्कळ मुलंबाळं आहेत. माझंही कुटुंब काही लहान नाही.'

त्यावर तुच्छतेने डुकरी म्हणाली, 'असतील, पण तू आपल्या मुलांना इतक्या घाईघाईने जन्माला घालतेस की, त्यामुळे ती आंधळीच निपजतात.'

तात्पर्य - घाईघाईने केलेली कामे बहुधा अर्धवटच रहातात.

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2008-01-10T06:23:33.0430000