ससे, कोल्हे आणि गरुड

इसापने रचलेल्या गोष्टी केवळ उपदेशपर नसून अत्यंत रंजक आहेत.

Many stories included in Aesop's Fables, are distinguished by its own special characteristics and moral.


ससे, कोल्हे आणि गरुड

एकदा ससे आणि गरुड यांच्यात भयंकर लढाई चालू होती. तेव्हा गरुडांचा पाडाव करण्याच्या कामी कोल्ह्याची मदत घेण्याचे सशांनी ठरविले. तशी त्यांनी कोल्ह्यांना विनंती केली. सशांचे सामर्थ्य किती आहे त्याचा विचार न करता ते मूर्ख कोल्हेही मदत करण्यास तयार झाले. थोड्याच वेळात गरुडांनी सशांबरोबरच कोल्ह्यांचाही पराभव केला.

तात्पर्य - भांडणार्‍या दोन पक्षांचे बल पाहिल्याशिवाय त्यांच्या भांडणात कधी पडू नये.

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2008-01-10T06:22:38.2430000