सिताफळ, रामफळ आणि अंजीर

इसापने रचलेल्या गोष्टी केवळ उपदेशपर नसून अत्यंत रंजक आहेत.

Many stories included in Aesop's Fables, are distinguished by its own special characteristics and moral.


सिताफळ, रामफळ आणि अंजीर

एके दिवशी सिताफळ आणि रामफळ यांचे परस्परांच्या मोठेपणाबद्दल भांडण जुंपले. भांडता भांडता ती एवढ्या मोठ्याने बोलू लागली की, त्यांचे बोलणे एका अंजिराने ऐकले व तो म्हणाला, 'अरे, असे भांडता काय ? आपण सगळे एकमेकांचे मित्र आहोत. तेव्हा मित्रांनीच भांडणं योग्य नाही.'

तात्पर्य - स्वतःच्या मोठेपणाबद्दल दुसर्‍याशी वाद घालण्याची काही लोकांना सवय असते

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2008-01-10T06:23:55.6370000