पारधी आणि पारवा

इसापने रचलेल्या गोष्टी केवळ उपदेशपर नसून अत्यंत रंजक आहेत.

Many stories included in Aesop's Fables, are distinguished by its own special characteristics and moral.


पारधी आणि पारवा

एकदा एक पारवा एका पिंपळाच्या झाडावर बसला होता. इतक्यात त्याला मारण्यासाठी एक पारधी आला व त्याने पारव्याच्या दिशेने बंदूक रोखली व आता तो नेम धरून गोळी सोडणार इतक्यात झाडाच्या पायथ्याशी असलेला एक साप त्याला कडकडून चावला. हळूहळू विष अंगात चढू लागले. तेव्हा त्याने बंदूक फेकून दिली व तो म्हणाला, 'दुसर्‍याला मारण्यासाठी मी तयार झालो असतांना माझाच प्राण गेला. जशास तसंच झालं.'

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2008-01-10T06:23:11.4230000