शंकराचार्यकृत - सार्थ लघुवाक्यवृत्ती

श्रीमच्छंकराचार्यकृत सार्थ - लघुवाक्यवृत्ती ग्रंथावर हंसराजस्वामींनी ओवीबद्ध टीकेसह, अतिशय सुंदर निरूपण केले आहे.


  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

References :
हा ग्रंथ बाळकृष्ण बच्चाजी जोशी मुक्काम नारंगी तालुके अलिबाग जिल्हा कुलाबा यांनी लिहिला.
तो त्र्यंबक हरी आवटे यांनी पुणें येथील ’इंदिरा’ छापखान्यात छापवून पुणें नं २७० येथील आपल्या संत-ग्रंथ-पारायण मंदिरात प्रसिद्ध केला.
श्री मुखनामसंवत्सरे पौष शुद्ध ६ शके १८५५
ता. २२ डिसेंबर सन १९३३ किंमत २॥ रूपये.
प्रकाशक-त्र्यंबक हरी आवटे, २७० सदाशिव पेठ, पुणें.


Last Updated : 2010-10-19T21:03:03.6500000