मानसगीत सरोवर - कृष्णरावाची खालि समाधी ॥...

भगवंताच्या लीला, त्याचे स्वरूप, अवतारकृत्ये व प्रत्येक अवतारातील अनेकविध प्रसंग, यावर आधारीत भजनांचा संग्रह, म्हणजेच मानसगीत सरोवर.


दत्ताचे गाणे

कृष्णरावाची खालि समाधी ॥

वरि श्री दत्तमूर्ति स्थापिली ॥धृ०॥

संस्थान हे अकुळणेर गाव ॥

जहागिर भोक्ते कृष्णराव ॥

मोरेश्वर गणपति चिरंजिव ॥

चतुर्थाश्रम धरिती,अति ते ॥कृष्ण०॥१॥

शक अठराशे नऊ या साली ॥

अत्रिसुताची अर्चा झाली ॥

मोरोपंते ख्याती केली ॥

पसरलिसे कीर्ती, दिगंतरी ॥कृष्ण० ॥२॥

मार्गशीर्षपौर्णिमे उत्सव ॥

दत्तजन्म होतसे अपूर्व ॥

वाद्यगजर होत अभिनव ॥

कथाकीर्तन करिती, रजनिसी ॥ कृष्ण० ॥३॥

श्वानरूपी चहुवेदही असती ॥

सवत्स धेनू सन्निध बसती ॥

शुभ्रकांतिची पडली दीप्ती ॥

शिरि गंगा धरि-ती, चंद्रासह ॥कृष्ण०॥४॥

पायि पादुका वरति साखळ्या ॥

भगवे वसन वरि कटी मेखला ॥

रुद्राक्षांच्या शोभति माळा ॥

करि अयुधे घेती, दंडासह ॥कृष्ण०॥५॥

अत्रिनंदना मागत बरवे ॥

मम मातुलगृहि दुःख नसावे ॥

मम मानसि गुरु सतत वसावे ॥

देइ सदा सुमती, यतिवरा ॥कृष्ण०॥६॥

बुडत चालले ह्या भवडोही ॥

दीनदयाघन तारू होई ॥

पैलतिराते सत्वर नेई ॥

करि कृष्णा विनती, प्रभूपदी ॥कृष्ण०॥८॥

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2007-12-29T21:13:35.1900000