मानसगीत सरोवर - धावे , पावे , यावे लंबोदर...

भगवंताच्या लीला, त्याचे स्वरूप, अवतारकृत्ये व प्रत्येक अवतारातील अनेकविध प्रसंग, यावर आधारीत भजनांचा संग्रह, म्हणजेच मानसगीत सरोवर.


गणपतीचे गाणे

धावे, पावे, यावे लंबोदरा ॥

गजानन मोरेश्वरा ॥धृ०॥

वामाकांवरी ब्रह्मकुमारी ॥

दक्षिणेसी शारदा नारी ॥

ऋद्धी सिद्धी वसती शेजारी ॥

मस्तकी दूर्वांकुर ॥ शोभती ० ॥धावे०॥१॥

सर्वांगी शेंदूर चंदनाची उटी ॥

पिवळा पीतांबर सुमनाची दाटी ॥

दक्षिण करि घेशी मोदकांची वाटी ॥

बैससी मूषकावर ॥

मोरया तू बैससी मूषकावर ॥धावे०॥२॥

हे मन रमले गजानन पायी ॥

पदि लीन झाली ही कृष्णाबाई ॥

गौरिकुमारा मति मज देई ॥

करि साह्य निरंतर ॥धावे०॥३॥

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2007-12-29T21:09:47.2200000