मानसगीत सरोवर - श्रीपाद श्रीवल्लभ यतिवर म...

भगवंताच्या लीला, त्याचे स्वरूप, अवतारकृत्ये व प्रत्येक अवतारातील अनेकविध प्रसंग, यावर आधारीत भजनांचा संग्रह, म्हणजेच मानसगीत सरोवर.


दत्ताचे गाणे

श्रीपाद श्रीवल्लभ यतिवर माहेरा नेई ॥

त्रिभुनमान्या नमिए कन्या चरणि ठाव देई ॥धृ०॥

क्षणभंगुर तनु मिथ्या माया साच ब्रह्म गमले ॥

त्रिगुण तंतुने वेष्टियले गुरु यास्तव पदि रमले ॥

षड्रिपु पंचविषय झोंबती भवपुरि मी दमले ॥

अत्रिनंदना वारि यातना कोणि दुजे नाही ॥ श्रीपाद०॥१॥

करुनि अकर्ता नाही तुजला दुःखाची वार्ता ॥

धरुनी दंडा शासन करिसी अडमार्गी रिघता ॥

सन्मार्गाते कोणि न लावी तुजवाचुनि दत्ता ॥

नेती म्हण ती वेद श्रुती ती थकली शास्त्रे साही श्री० ॥२॥

त्यजि निष्ठुरता कोमल ह्रदयी प्रेमांबर झाकी ॥

थोरपणाची होइल हानी अपकीर्ती लोकी ॥

मी बालक तू जननी दत्ता घेई निज अंकी ॥

वेडवाकडे शब्द बोबडे ऐकुनिया घेई ॥श्री०॥३॥

निजकरुनेचा पाझर सोडी मजवरि गुरुराया ॥

भवबंधन हे झडकरि तोडी श्रमली बहु काया ॥

ज्ञान-ज्योतिचा प्रकाश पाडी हरवुनि ही माया ॥

अन्य मागणे नसे दयाळा नमि कृष्णाबाई ॥४॥

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2007-12-29T21:16:18.4930000