संत तुकडोजी महाराज - भजन ८६ ते ९०

सर्व सामान्य लोकांच्या मनावर शिक्षणाचे महत्त्व बिंबवणारा , अस्पृश्यता गाडून टाका असे सांगणारा , स्वच्छतेचे महत्त्व अधोरेखित करणारा , सर्व धर्मांकडं सारख्याच नजरेनं पहा असे सांगणारा, राष्ट्रसंत म्हणजेच संत तुकडोजी महाराज.


भजन ८६ ते ९०

भजन - ८६

मन चौर्‍यांशी फिरवीते हे । मन मोक्ष-सुखाला नेते हे ॥धृ॥

ऎक गड्या ! मन पवित्र कर हे, संतसमागम करुनीया ।

नाहि तरी जाशिल वाया, मन विषय-चिंतना देते हे ॥१॥

सद्ग्रंथांचे पठन करी, अभ्यास करी मन स्थिरण्याला ।

चिंतावा मुरलीवाला, मन अनन्यभक्ती घेते हे ॥२॥

तुकड्यादास म्हणे ही वेळा, मिळते काय पुन्हा बापा ! ।

चुकवी चौर्‍यांशी खेपा, मन जे करशी ते देते हे ॥३॥

भजन - ८७

श्रीगुरुराज धरि हृदयी, भय हरेल या संसाराचे ॥धृ॥

भ्रम-बाजारी जीव धडपडे, काहि कळेना मार्ग तया ।

सत्-संगतिचा लाभ मिळे जव, होइ ज्ञान उध्दाराचे ॥१॥

कठिण प्रसंगचि ओढवती तव, वाढत चिंतारोग सदा ।

ज्ञान होय जव श्रीगुरु-बोधे, पाश जळति कुविचारांचे ॥२॥

अन्य नसे कुणि मार्ग जगी या, मोक्षपदाला जायासी ।

सत्संगतिने कळते, वळते, पट उघडति हरि-द्वाराचे ॥३॥

तुकड्यादास म्हणे निर्भय हो, जाउनिया गुरु-चरणाशी ।

ओळख 'मी तो कोण, कोठचा ?', मार्ग कळति सुविचारांचे ॥४॥

भजन - ८८

श्रीहरि-ध्यान धरि हृदयी, जा जिवा ! सुखद हा मार्ग तुला ॥धृ॥

सांगति संत-महंत सदा हे, शास्त्र-पुराण-श्रृती-वचने ।

'नामजपाविण शांति न लाभे. धर धावुनिया पदयुगुला' ॥१॥

योगयागविधि कठिण तपस्या, साधति काय कुणास अता ? ।

चंचल मन हे फिरतचि राहे, भृंग जसा घे मोद फुला ॥२॥

तुकड्यादास म्हणे हो पावन, नामस्मरण करुनि भावे ।

वेळ पुन्हा ही न मिळे ऎसी, साधुनि घे हा जन्म भला ॥३॥

भजन - ८९

हरिगुण गात राहि मना ! जा चुकेल भव-संकट सारे ॥धृ॥

विषय सेविता कोण निवाला ? सांग तरी जगतात असा ।

राव, रंक जग सोडुनि गेले, कीर्ति न ती तिळमात्र उरे ॥१॥

भक्ति 'सुखाविण शांति न पावे', अनुभव गाती संत असे ।

जा सद्गुरुला पूस गड्या ! मग मन बोधे जागीच मुरे ॥२॥

तुकड्यादास म्हणे सावध हो, शोध करी हृदयी अपुल्या ।

नरजन्माची दुर्लभ वेळा, दवडु नको विषयी बा रे ! ॥३॥

भजन - ९०

स्मर हरिनाम मनि मनुजा ! याविणा न गति कवणासि मिळे ॥धृ॥

दुर्लभ हा नरदेह सुखास्तव, अवचित तुज दिधला देवे ।

नश्वर सुख घेता गमाविशि मग, यमदंडा पाठीच फळे ॥१॥

सार्थक घे करुनी नरदेही, वेळ पुन्हा ऎसी नाही ।

चाख गुरूबोधामृत हृदयी, सुख तुझे तुजलाचि कळे ॥२॥

तुकड्यादास म्हणे समजी गुज ! वर्म कळुनि घे गुरु-वचने ।

वाग तयासी जगति गड्या ! मग देव सखा होऊनि वळे ॥३॥

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2008-10-02T22:11:01.6600000