संत तुकडोजी महाराज - भजन ६६ ते ७०

सर्व सामान्य लोकांच्या मनावर शिक्षणाचे महत्त्व बिंबवणारा , अस्पृश्यता गाडून टाका असे सांगणारा , स्वच्छतेचे महत्त्व अधोरेखित करणारा , सर्व धर्मांकडं सारख्याच नजरेनं पहा असे सांगणारा, राष्ट्रसंत म्हणजेच संत तुकडोजी महाराज.


भजन ६६ ते ७०

भजन - ६६

हरिभक्त लाडका हरिचा, ना दुजा कुणी ।

त्या मुक्त कराया येई, वैकुंठ सोडुनी ॥धृ॥

प्रल्हाद रक्षिला प्रभुने, वधुनि कश्यपू ।

दे मोक्ष गजेंद्रालागी, हटवुनी रिपु ।

पुरवीर चीर द्रौपदीला, रूप घेउनी ॥१॥

धरि लाज पांडवांचीहि रक्षिले तया ।

ध्रुव बाळ भक्ति करिता, त्या देत आश्रया ।

तुकड्या म्हणे हरी ध्या हो ! भक्ति करूनी ॥२॥

भजन - ६७

आवडली भक्ति आम्हा, हरिचीया पायिची ।

त्याविण ना सुख वाटे, या देहा अन्यची ॥धृ॥

तुटकीशी झोपडी ही गमते महालापरी ।

जव नांदे भक्ति-भावे, माझा तो श्रीहरी ॥१॥

कुंपण आणि बोरिबारी, गमतो हा बागची ।

तुळशीची दाट झाडी, शोभा ही स्वर्गिची ॥२॥

अम्हि हरिचे म्हणविताना, बहुमाना पावतो ।

ऎश्वर्य फोल सारे, त्याविण ते समजतो ॥३॥

जरि न मिळे अन्न खाया, ल्यायासी चिंधुडी ।

तुकड्याची रंगि रंगो, हरि-भक्ति चौघडी ॥४॥

भजन - ६८

मंजुळ हा नाद आला, हरिचीया बंसिचा ।

मनि गमले शोध घ्याया, आला तो आमुचा ॥धृ॥

त्या कळते सर्वभावे, अंतरिच्या ह्या खुणा ।

लपवोनी काय चाले, भानूच्या भानुना ॥१॥

तो दिसतो हा उभा या नेत्रांचे आतुनी ।

नाचतसे पाहुनीया, नामाची मोहनी ॥२॥

घन कांती फाकलीसे, निल अंगीचा झगा ।

मुकुटाचे तेज शोभे, किरणांना या बघा ॥३॥

अति जवळी येउनीया, हासतसे श्रीहरी ।

तुकड्याचा भाव प्रेमे, उसळी घे श्रीहरी ॥४॥

भजन - ६९

गुरु-बोधावाचुनीया, पथ नाही भुक्तिचा ।

बोधाने सुलभ होई, पथ प्रभुच्या भक्तिचा ॥धृ॥

विण भक्ती ज्ञान नोहे, प्रभुचीया सृष्टीचे ।

विण ज्ञाने व्यर्थ होते, कळणे हे व्यष्टीचे ॥१॥

जरि कळले देह-धर्मे, कळणेची ते नव्हे ।

जरि वळले एकपोटा, वळणेची हे नव्हे ॥२॥

म्हणुनीया संत गाती, गुरु-भक्ती सर्वदा ।

तुकड्याची हाक तेची, गुरु शोधावा सुदा ॥३॥

भजन - ७०

सुख दिसले डोळियाने, सांगो मी त्या खुणा ।

मज वाटे सुख नाही, हरी-भक्तीच्या विना ॥धृ॥

जरि द्रव्या साचवीले, परि चिंता पावते ।

भीतीने पाठि-पोटी, नच शांती लाभते ॥१॥

जरि घरचे भाग्य लाभे, स्त्री-सुखही मोहके ।

तरि मृत्यूच्या भयाने, दुःख होते दाहके ॥२॥

जरि स्त्री-धन दोन्हि लाभे, सौख्याच्या वाटणी ।

परि पुत्र ना तयासी, झुरती त्यावाचुनी ॥३॥

जगतीची वैभवे ही, लंगडी बा ! नाशती ।

तुकड्याची हाक घ्या ही, प्रभु-स्मरणी द्या मती ॥४॥

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2008-10-02T13:43:12.9800000