वामन पंडित


वामन पंडितांच्या काव्य रचना म्हणजे मराठी काव्य प्रकारातील मैलाचे दगड होत.
  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

References :

वामनपंडितकृत सर्व संग्रह

प्रकाशक - माधव चंद्रोबा

छपाई - शिला छापखाना, दगडावर अक्षरे कोरून छापलेला
 
प्रकाशन काल - शके १७९०

                   सन १८६८

Last Updated : 2014-11-29T06:04:08.2400000