कात्यायनस्मृतिः

स्मृतिग्रंथ म्हणजे धर्मशास्त्रावरील एक आवश्यक वचनांचा भाग.


  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

References : N/A
Last Updated : 2016-11-11T11:55:24.8970000