मानसागरी - अध्याय ४ - दृष्टिबलम्

सृष्टीचमत्काराची कारणे समजून घेण्याची जिज्ञासा तृप्त करण्यासाठी प्राचीन भारतातील बुद्धिमान ऋषीमुनी, महर्षींनी नानाविध शास्त्रे जगाला उपलब्ध करून दिली आहेत, त्यापैकीच एक ज्योतिषशास्त्र होय.

The horoscope is a stylized map of the planets including sun and moon over a specific location at a particular moment in time, in the sky.


दृष्टिबलम्

उक्तानि यस्माद्वहुधा फलानि व्योमौकसां दृष्टिसमुद्भवानि ।

तस्मात्प्रवच्म्यानयनं हि दृष्टेर्होराविदां दृक्फलनिर्णयोऽयम् ॥१॥

दृश्यो द्रष्टा चरहिततनुः षड्ग्रहभ्योऽधिकश्चे

द्विस्त्यः शोध्यो विहितकलिकः खाभ्रपक्काद्रिभक्तः ।

दृष्टिः सा स्याद्यदि रसग्रहेभ्योऽधिकः पञ्चहीनो

लिप्तीभूतो धृतिशत १८०० हतः स्याच्चतुर्भाधिकश्चेत् ॥२॥

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2009-04-02T21:18:46.4700000