अतृप्त गाढव

इसापने रचलेल्या गोष्टी केवळ उपदेशपर नसून अत्यंत रंजक आहेत.

Many stories included in Aesop's Fables, are distinguished by its own special characteristics and moral.


अतृप्त गाढव

थंडीच्या दिवसात एका गाढवाला वाटले की उघडी हवा व वाळलेला कडबा यांच्याऐवजी थोडीशी उष्णता व घासभर ताजे गवत आपल्याला मिळाले तर फार बरे होईल. ही त्याची इच्छा लवकरच पूर्ण झाली. पण त्याबरोबर कामही वाढले व त्यामुळे उन्हाळ्याप्रमाणेच थंडीचाही कंटाळा आला व पावसाळा आला तर बरे असे वाटू लागले. लवकरच पावसाळा आला व पुढे येणार्‍या हिवाळ्याचे सामान वाहून नेण्याचे त्याला श्रम पडू लागले. शेवटी आता हिवाळा येईल तर बरे असे त्याला वाटू लागले.

तात्पर्य - अतृप्त माणसाचे समाधान क्वचितच होते.

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2008-01-11T18:57:39.7770000