लांडगा आणि धनगर

इसापने रचलेल्या गोष्टी केवळ उपदेशपर नसून अत्यंत रंजक आहेत.

Many stories included in Aesop's Fables, are distinguished by its own special characteristics and moral.


लांडगा आणि धनगर

एका घरात काही धनगर बकरी मारून मोठ्या आनंदाने जेवत असता बाहेरून एक लांडगा त्यांच्याकडे डोकावून पाहू लागला. मग तो आपल्या मनात म्हणाला, 'वा रे वा ! ह्या धनगराने जर मला बकरी मारून खाताना पाहिले असते तर केवढा मोठा आरडाओरडा केला असता.'

तात्पर्य - जे काम आपण निःशंकपणे करतो तेच दुसर्‍यांनी केले असता आपण दुसर्‍यांना दोष देतो. तर असे न करता दुसर्‍याच्या बर्‍या-वाईट कर्माचा जसा विचार करतो तसाच आपल्या कर्माचाही विचार करावा.

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2008-01-11T20:25:44.4830000