पारधी व साळुंकी

इसापने रचलेल्या गोष्टी केवळ उपदेशपर नसून अत्यंत रंजक आहेत.

Many stories included in Aesop's Fables, are distinguished by its own special characteristics and moral.


पारधी व साळुंकी

एका पारध्याने पक्षी पकडण्यासाठी एके ठिकाणी जाळे मांडून ठेवले. त्यात एक साळुंकी सापडली. ती मोठमोठ्याने ओरडू लागली, 'अरे देवा ! मी असा काय अपराध केला आहे ? मला अशा संकटात का घातलंस ? मी काही कोणाचे पैसे, सोनं चोरलं नाही ? मी फक्त गव्हाचा दाणा घेतला, तेवढ्यासाठी एवढी मोठी शिक्षा !

तात्पर्य - चोरलेली वस्तू कितीही लहान व शुल्लक असली तरी त्यामुळे चोरीच्या गुन्ह्याचे स्वरूप लहान होते असे नाही.

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2008-01-11T19:24:20.9570000