कोल्हा व सिंह

इसापने रचलेल्या गोष्टी केवळ उपदेशपर नसून अत्यंत रंजक आहेत.

Many stories included in Aesop's Fables, are distinguished by its own special characteristics and moral.


कोल्हा व सिंह

एका कोल्ह्याने सिंहाला प्रथमच पाहिले. तेव्हा तो भिऊन सिंहाच्या पाया पडला व दीनपणे बोलू लागला. दुसर्‍या भेटीत तो धीराने त्याच्या तोंडाकडे पाहून बोलला व तिसर्‍या वेळी तर अगदी त्याच्या जवळ जाऊन बोलला व त्याच्याशी सलगी करू लागला.

तात्पर्य - अति परिचय झाला म्हणजे हलके लोक मोठ्यांचा मान ठेवत नाहीत.

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2008-01-11T19:22:46.4830000