होळीची गाणी - डोंगरावचे चिंबे

वारली गीते आजी आजोबांकडून मुलांना नातवंडांना आणि अशा प्रकारे पिढी दरपिढी चालत आलेली असतात.


डोंगरावचे चिंबे
डोंगरावचे चिंबे लवशी ग होले दमशी ग
कशाने भारा लवशी ग होले दमशी ग
बांगड्यांचे भारा लवशी ग होले दमशी ग

डोंगरावचे चिंबे लवशी ग होले दमशी ग
कशाने भारा लवशी ग होले दमशी ग
चुड्याचे भारा लवशी ग होले दमशी ग

डोंगरावचे चिंबे लवशी ग होले दमशी ग
कशाने भारा लवशी ग होले दमशी ग
पापडाचे भारा लवशी ग होले दमशी ग

डोंगरावचे चिंबे लवशी ग होले दमशी ग
कशाने भारा लवशी ग होले दमशी ग
नारलाचे भारा लवशी ग होले दमशी ग

डोंगरावचे चिंबे लवशी ग होले दमशी ग
कशाने भारा लवशी ग होले दमशी ग
गुलाचे भारा लवशी ग होले दमशी ग

डोंगरावचे चिंबे लवशी ग होले दमशी ग
कशाने भारा लवशी ग होले दमशी ग
हलदीचे भारा लवशी ग होले दमशी ग

डोंगरावरच्या वेळूबाई
डोंगरावरच्या वेळूबाई, लावून दमशील ग होळी
कशाच्या भाराने लवतेस ग, दमशील ग होळी
बांगड्यांच्या भाराने लवतेस ग, दमशील ग होळी

डोंगरावरच्या वेळूबाई, लावून दमशील ग होळी
कशाच्या भाराने लवतेस ग, दमशील ग होळी
हिरव्या चुड्याच्या भाराने लवतेस ग, दमशील ग होळी

डोंगरावरच्या वेळूबाई, लावून दमशील ग होळी
कशाच्या भाराने लवतेस ग, दमशील ग होळी
पापड्यांच्या भाराने लवतेस ग, दमशील ग होळी

डोंगरावरच्या वेळूबाई, लावून दमशील ग होळी
कशाच्या भाराने लवतेस ग, दमशील ग होळी
गुळाच्या भाराने लवतेस ग, दमशील ग होळी

डोंगरावरच्या वेळूबाई, लावून दमशील ग होळी
कशाच्या भाराने लवतेस ग, दमशील ग होळी
हळदीच्या भाराने लवतेस ग, दमशील ग होळी

N/A

References : N/A
Last Updated : February 12, 2013

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP