वारली लोकगीते

वारली गीते आजी आजोबांकडून मुलांना नातवंडांना आणि अशा प्रकारे पिढी दरपिढी चालत आलेली असतात.

: Folder : Page : Word/Phrase : Person

References :

वारली लोकगीते
प्रकाशक - साहित अकादेमी
आदिवासी भाषा साहित्य प्रकल्पांतर्गत
संकलक आणि मराठी अनुवादक - कविता महाजन


Last Updated : 2013-02-12T20:59:41.5000000