संत तुकाराम - हंसूं रुसूं आतां वाढवूं आ...

संत तुकाराम गाथेत समाविष्ट न केलेले अप्रसिद्ध अभंग


हंसूं रुसूं आतां वाढवूं आवडी । अंतरींची गोडी अवीट ते ॥१॥

सेवा सुखें करुं आनंदवचन । आम्ही नारायण एकाएकीं ॥२॥

तुका म्हणे आतां झालें उदासीन । आपुल्या आधीन केला पति ॥३॥

N/A


References : N/A
Last Updated : March 21, 2008